Cán bộ phòng tài chính kế hoạch ngân sách huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đúng là ăn tàn phá hại tiền thuế của nhân dân, mồ hôi, xương máu của dân, hàng ngày ăn cơm của dân, mặc quần áo của dân, tô son trét phấn lên mặt từ tiền của dân mà lại phục vụ dân kiểu này???

Không biết huyện Châu Đức tuyển chọn nâng đỡ cán bộ kiểu gì mà lại lọt những thành phần sâu mọt thối nát này vào bộ máy Nhà nước để phục vụ Nhân dân?!

Nguồn video: NNHA

Loading...