Suốt 2 năm qua, hàng trăm người dân Trung Quốc ở làng giáp biên giới với Việt Nam đã biến bãi chôn hủy thịt thành “mỏ vàng” để đào bới đem đi tiêu thụ.


Nguồn: http://danviet.vn/video-anh/clip-hang-tram-dan-tq-dao-trom-thit-tieu-huy-sat-bien-gioi-vn-876326.html

Loading...