Tối 13.5, một nhóm ‘hiệp sĩ’ của quận Tân Bình, TPHCM, trong lúc b.ắt c.ướp đã bị nhóm này tấn công lại, đâm c.hết 2 ‘hiệp sĩ’ và 3 người b.ị th.ương. Vấn đề hiệp sĩ tay không bắt c.ướp đã từng được nêu ra, và thậm chí đã từng trở thành chủ đề bàn cãi cả về góc độ pháp lí, nhưng đến nay vẫn chưa có những biện pháp giải quyết phù hợp về mặt pháp luật, bảo vệ các hiệp sĩ.

Nguồn: https://laodong.vn/video/hiep-si-duong-pho-co-nguy-co-thanh-nguoi-ph.am-toi-khi-d.au-tr.anh-voi-cuop-607057.ldo

Loading...